System Nine technologie

Dotkněte se budoucnosti!

Pro pokrytí projektů v oblasti Internetu věcí jsme spojili hardware a software řešení do jednoho technologického celku. Tento “ekosystém” je schopen měřit, zaznamenat, odeslat a jednoduše zobrazit zpracované informace. Hlavním účelem je maximalizovat komfort získávání dat s minimálním úsilím pro integraci zařízení různých výrobců.

Pomocí důmyslného propojení senzorů, řídící jednotky a systémů pro zpracování dat poskytujeme komplexní produkt a jsme tak pro zákazníka jediný dodavatel technologie Internetu věcí včetně zpracování informací. Snižujeme bezpečností hrozbu vznikající při předávání dat dalším subjektům.

Rozhodnutí je na vás

Náš systém je samostatně fungující, modulární a snadno rozšiřitelný.  Nečiní nám problém připojit další prvky a technologie.  Díky hlavní řídící jednotce s mikropočítačem umíme část funkcionality provádět bez připojení k serverům. Nejsme tak závislí na internetu nebo IoT sítích. Implementací CAN sběrnice dosahujeme minimálního zkreslení i ve velmi zarušeném prostředí. Umíme využít mnoha způsobů napájení od baterií, připojení na elektrické rozvody až po rozvod přes Ethernet strukturovanou síť. V případě dlouhodobého selhání napájení se celý systém řízeně uspí a čeká na obnovu. Nepřijdete tak o nic důležitého.

Toto jsou hlavní benefity našeho řešení.
Vyzkoušejte ho. Zjistíte, že toho umí mnohem víc. Poznáte nás snadno.

System Nine

Jméno společnosti a pod kterou jsou vyvíjeny veškeré produkty, poskytovány služby a vytvářeny reklamní kampaně. Hlavním prvkem je znak loga číslo “9”, které je vyobrazeno jako datová kostka. Z numerologie se jedná o číslo analytického myšlení, rychlého chápání, moudrosti i hromadění poznatků. To plně odpovídá zaměření společnosti na sběr a zpracování dat v jednoduše pochopitelné formě.

Kizzi

Označení KIZZI prezentuje konsolidační datovou cloud službu. Hlavním cílem je poskytnout prostor k uložení získaných dat s přidanou hodnotou vyhodnocení informací. Jméno KIZZI je úpravou dívčího amerického jména Kizzy, které původně znamenalo “strom Kasie”. Větve tohoto stromu obsahují květy, které v našem logu znázorňují jednotlivé zdroje dat sbíhající se k hlavě naší digitální “asistentky”.

Reynoc

Označení zahrnující službu dohledu a evidenci technologické infrastruktury. Výslovnost názvu  jako “rejnok” je patrná z vyobrazení loga. Naše služba se stejně jako tato paryba pohybuje nenápadně na pozadí a sbírá “částečky” informací z jednotlivých systémů. Samotný název je složení více slovních spojení REspect Your Network Operation Center, protože dohledové centrum je klíčové pro provoz informačních technologii.

Máte nějaký dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat

Pokud stále nevíte, jak byste chtěli naše technologie použít, nebo máte nápad a nevíte si s ním rady - napište nám. Rádi se s vámi spojíme a společně určitě najdeme řešení pro váš projekt.

Odesláním těchto údajů zároveň uděluji souhlas společnosti System Nine, s.r.o., se sídlem Limuzská 2110/8, Praha 10 - Strašnice 108 00, IČ: 05534429, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 265229 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), aby zpracovávala výše uvedené osobní údaje (zejména se jedná o jméno, příjmení, email, telefon). Beru na vědomí, že tyto údaje je možné zpracovat na základě mnou uděleného souhlasu a budou zpracovány výhradně za účelem poskytnutí informací o službách a produktech Správce. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Děkujeme! Váš dotaz byl úspěšně přijat!
Ajaj! Někde došlo k chybě při vyplnění nebo odeslání formuláře, zkuste to prosím znovu.