System Nine

Technologická společnost

Jsme česká technologická společnost se sídlem v Praze, která má tým profesionálů s mezinárodní zkušeností. Hovoříme česky, jsme jasně a srozumitelně mluvící společnost.


Máme vlastní vývoj a výrobu hardware komponent, vyspělou technologii pro sběr dat a řízení událostí, analytické zpracování dat a vlastní matematické algoritmy.

Nabízíme a dodáme

Kompletní řešení

Našim hlavním cílem je usnadnit přístup široké veřejnosti k moderních technologiím s minimem znalostí a nízkou počáteční investicí. Chceme, aby informační technologie nebyly vnímány jako drahé "hračky", ale aby byly užitečné tam, kde mohou být přínosem.

Zvyšujeme pohodlí

Naše řešení zajišťuje automatický sběr aktuálních i statistických dat bez nutnosti fyzické přítomnosti u měřeného objektu. Následně lze takto zpracovaná data využít pro automatické řízení podporovaných externích systémů.

Poskytujeme bezpečí

Naše řešení sleduje reálné děje. Automaticky vyhodnocuje události a jejich stavy. A díky tomu může detekovat anomálie a odeslat upozornění dříve než dojde ke škodám vedoucí k finanční ztrátě. Jedná se o preventivní řešení.

Snižujeme náklady

Naše řešení poskytuje pomocí statistických dat rychlý a podrobný pohled na výdaje s možností lepšího definování jejich účelu a následné regulace nákladů. Není nutné si vést poznámky do deníků, vše je uloženo přehledně v databázi na cloud.

Historie společnosti

System Nine byla založena v roce 2016 jako ryze česká technologická společnost se sídlem v Praze. Během prvního roku zažila dynamický rozvoj, který stanovil směrování firmy v následujících letech, kdy začala vyvíjet vlastní produkty pro sběr informací a dat. V současné době je schopna dodat technologie pokrývající jak fyzické zařízení, tak software řešení pro zpracování, analýzu a prediktivní plánování.

2020

Spolupráce na mezinárodních IoT projektech zaměřených na zpracování obrazu a vyhodnocování incidentů.

2019

Vývoj nové řídící jednotky  s průmyslovou sběrnicí. Zaměření vývoje i na produkty pro koncové zákazníky v oblasti bezpečnosti a automatizace domácnosti.

2018

Účast na projektech zaměřených na kvalitu ovzduší ve městech.

Provádění konzultací a IoT studií v ČR i EU.

2017

Účast na projektech zaměřených na vyhodnocení kvality montovaných objektů.

Vývoj první samostatné jednotky pro měření fyzikálních veličin.

2016

Založení společnosti

2020

Spolupráce na mezinárodních IoT projektech zaměřených na zpracování obrazu a vyhodnocování incidentů.

2019

Vývoj nové řídící jednotky  s průmyslovou sběrnicí. Zaměření vývoje i na produkty pro koncové zákazníky v oblasti bezpečnosti a automatizace domácnosti.

2018

Účast na projektech zaměřených na kvalitu ovzduší ve městech.

Provádění konzultací a IoT studií v ČR i EU.

2017

Účast na projektech zaměřených na vyhodnocení kvality montovaných objektů.

Vývoj první samostatné jednotky pro měření fyzikálních veličin.

2016

Založení společnosti

Zakladatelé společnosti

Garanti našich hodnot

Ing. Martin Čevela

majitel a jednatel společnosti

Je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze obor Elektronika a informatika. Jako architekt řešení se podílel na realizaci projektů v oblasti informačních technologií. Své odborné vědomosti a zkušenosti získal dlouholetou praxí při řízení mezinárodních týmů. Ve společností zastává funkci technického poradce a určuje směr vývoje produktů.

Ing. Marek Brejník

majitel společnosti

Je absolventem České zemědělské univerzity v Praze obor Ekonomika a informatika. Své profesní zkušenosti získal při programování systémů a tvorbě aplikací. Působil v mezinárodních i českých organizacích, kde se věnoval produktovému designu. Ve společnosti zastává funkci výkonného ředitele (CEO) a navíc se podílí na UX designu vyvíjených technologií.

Naše hodnoty a cíle

Spokojený zákazník

Děláme vše, aby si nás zákazník vážil a vracel se k nám, protože je spokojený s naším profesionálním přístupem. Jsme společností, se kterou se dobře spolupracuje, a pro kterou je i ústní dohoda závazkem.

Spokojený zaměstnanec

O své zaměstnance se staráme, pečujeme o ně a nasloucháme jim. Víme, že spokojený zaměstnanec je základem prosperující společnosti, a proto veškeré naše kroky diskutujeme jasně a srozumitelně.

Chytré produkty

Své výrobky a produkty vyvíjíme tak, abychom na ně mohli být hrdi. Vždy se zajímáme o názor našich zákazníků a snažíme se, aby řešení, které dodáváme, byla opravdu chytrá a nikoliv jen vychytralá.

Vzdělaná společnost

Jsme společností, která se neustále rozvíjí a každou, i negativní zkušenost považuje za inspirativní a důležitou pro další rozvoj. Umíme se poučit z chyb a máme chuť se učit a zlepšovat.

Řídíme se jednoduchými avšak zásadními pravidly. Vše co děláme musí mít smysl a cíl. Nedílnou součástí naší práce je naslouchání a zaznamenání přání, potřeb, nápadů a vizí našich zákazníků. Z nich pak připravíme podrobný návrh řešení, včetně kalkulace nákladů a časového harmonogramu s jasně stanovenými milníky.

Po celou dobu tvorby produktů a řešení si připomínáme co a proč vyrábíme a kdo je, anebo bude odběratel naší služby. Mluvíme řečí zákazníka a dbáme na to, aby rozuměl tomu co říkáme a co děláme. Než dílo předáme, vše otestujeme dle předem definovaných a schválených scénářů. Osobně vše vysvětlíme a předáme funkční a zdokumentované. V případě sjednané podpory nastavíme míru spolupráce a způsob plnění.

Přejeme si, aby naši zákazníci byli spokojení a proto vnímáme jejich připomínky, které následně zpracováváme za účelem zkvalitnění našich služeb. Naši odbornost dáváme do "rukou" zákazníků, aby se mohli plně věnovat činnostem, které umí nejlépe a jsou pro ně důležité.

Kde nás najdete

Kontakty

System Nine s.r.o.

Limuzská 2110/8 (budova ACL8)
Praha 10 - Strašnice
108 00
Česká republika

IČO: 05534429
DIČ:
CZ05534429

Číslo účtu: 9702774001  / 5500
Datová schránka: a5i5t3g
Email:
info@systemnine.cz


Obchod:

Email: sales@systemnine.cz