Smart City

Řiďte město jako živoucí organismus

Zvyšte komfort a kvalitu bydlení občanů pomocí senzorů a chytrého měření. Sledujte dění ve svém městě anebo obci a reagujte na vzniklé situace. Optimalizujte náklady na služby.

Řešení: Automatické odměry, Kvalita ovzduší, Optimalizace dopravy,  Bezpečnost

Průmysl 4.0

Optimalizujte a zkvalitněte svou výrobu

Zvyšte rychlost výroby a dodávku na trh pomocí automatizace a optimalizace postupů. Zaveďte nové výrobní linky a sledujte stav skladových zásob.  Odhalte slabá místa a zlepšete kvalitu.

Řešení: Řízení spotřeby energie, Automatizace výroby, Bezpečnost, Logistika

Zemědělství

Mějte své hospodářství pod kontrolou

Pěstujte plodiny, chovejte hospodářská zvířata s maximální efektivitou pomocí informací ze senzorů. Reagujte na počasí s předstihem a zajistěte si co nejlepší ochranu svých investic.

Řešení: Optimalizace chovu, Sledování nákladů, Řízené zalévání, Skladové hospodářství

Domácnost

Zajistěte bezpečnost a pohodlí svého domova

Hlídejte svůj dům i když nejste doma. Buďte včas informováni o otevřených oknech, nebo o nezvaných hostech. Optimalizujte své náklady na na energii a spotřebu vody.

Řešení: Bezpečnost, Řízení domácnosti, Automatické odečty, Kvalita prostředí

S námi bude technologicky na výši

Vdechněte vašim projektům život

Nebojíme se kompletních projektů a realizací od A do Z, ale jsme schopni poskytnout i dílčí plnění podle Vašich představ. Nejsme velká společnost svázaná složitými pravidly a tak se umíme snadno přizpůsobit Vašim možnostem.

Nasloucháme

Na začátku si Vás pečlivě vyslechneme a pomocí diskuse společně definujeme cíle, kterých chcete dosáhnout a kterým rozumíte. Vnímáme Vaše potřeby a “mluvíme Vaší řečí”.

Přemýšlíme

Vaše přání zpracujeme, podrobně zanalyzujeme možnosti realizace a vysvětlíme Vám každý krok. Připravíme plány pro návrh a seznámíme Vás s odhadem nákladů a pracnosti.

Plánujeme

Připravíme podrobný návrh včetně kalkulace a časového harmonogramu s jasně stanovenými milníky. Vše Vám srozumitelně představíme a přesvědčíme se, že víte co pro Vás tvoříme.

Realizujeme

Vše realizujeme podle Vámi schválených plánů a postupů. Každou změnu diskutujeme a informujeme Vás o průběhu. Po celou dobu jsme Vám plně k dispozici a zodpovíme Vaše dotazy.

Individuální přístup ke každému zákazníkovi je stejně důležitý jako naše zkušenosti. A protože věříme v pokrok a nové trendy, vkládáme naši odbornost do projektů Internetu věcí (IoT).

Umíme Vám říct

Co je Internet věcí nebo-li IoT

Nevíte zda je Internet věcí pro Vás vhodný? Netušíte proč byste ho měli vůbec chtít a v čem Vám může pomoci? Zajímá Vás co je to za technologii a jak funguje? Chtěli byste si takovou technologii pořídit, ale nevíte jak na ni?

Sledujte náš video podcast, který je zaměřený právě na dění kolem technologií, projektů a nových trendů. Najdete v něm odpovědi na otázky, testy a recenze produktů a mnoho dalších informací převážně z oblasti IoT. Přidejte si náš Youtube kanál do oblíbených a budete informováni o aktuálních novinkách.

Informace jsou hybnou silou dneška

Sdílení a vzájemné propojení informací jsou v dnešní moderní době klíčové pro porozumění dění kolem nás a proto přicházíme s vlastními řešeními v této oblasti.

Zvolte oblast pro více informací

Smart City

Internet věcí je ideálním prostředkem pro budování chytrého města. Pomocí něj, lze spojit rozmanité technologie a jejich rozsáhlé instalace do komplexních řešení. Tímto je možné uspořádat data a usměrnit je do jednoho celku a dosáhnout tak maximálního užitku ze vzájemného sdílení informací.

Zpracovaná data a z nich získané informace slouží při správné implementaci ku prospěchu občanů, kteří ve městě žijí anebo v něm pracují. Což vede k zlepšení životní úrovně a kvality bydlení.

Automatické odměry

Informace o spotřebě elektrické energie, vody nebo plynu, pomáhají městu reagovat na zvýšenou poptávku odběru a díky tomu lépe plánovat investice do výstavby nových vodáren, elektrických rozvoden a podobné infrastruktury.

Kvalita ovzduší

Měření prachových částic, síly větru, znečištění a dalších parametrů ovzduší mohou pomoci s identifikací míst, kde jsou špatné rozptylové podmínky. Tyto informace pak slouží k přesnějšímu stanovení, nebo odvolání výstrah občanům.

Optimalizace dopravy

Sledování hustoty dopravy slouží nejen jako podklad pro plánování infrastruktury, ale společně s měřením kvality ovzduší vytvářejí komplexní systém pro řízení provozu. Lze tak například omezit transit oblastí jen na určitou dobu.

Bezpečnost

Monitorování dění kolem důležitých lokací, měření rychlosti vozidel a sledování pohybu společně se zapojením identifikace podezřelého chování vede k odhalení možného nebezpečí a prevenci proti nečekaným událostem.

Weather
Traffic

Průmysl 4.0

Z pohledu průmyslu je Internet věcí hlavní integrační platformou, která spojuje veškeré dnes již dostupné informace z robotických i poloautomatických výrobních linek.  Stejně tak dochází k podpoře logistiky díky propojení informací o skladových zásobách materiálu a také hotových výrobků.

Všechny tyto informace umožňují výrobcům zvýšit efektivitu řízení a kontrolu kvality výroby. Díky tomu mohou lépe plánovat a investovat své prostředky a také optimalizovat náklady.

Řízení spotřeby energie

Sledování skladových zásob včetně využití a provozu výrobní linky,  poskytují data použitelná pro optimalizaci procesů. Díky tomu lze upravit výrobu a tím pozitivně reagovat na energetickou zátěž podle reálného využití.

Automatizace výroby

Správně definované výrobní procesy jsou důležité k zavádění automatizace. Informace ze senzorů slouží jako kontrolní mechanismus pro ověření fungování linek a odhalení případných nedostatků dříve než dojde k možným finančním ztrátám.

Bezpečnost

Informace získané z výroby, nebo skladování materiálu pomocí senzorů mohou předejít nečekaným událostem. Odhalení poškozené části stroje, nebo nevhodných skladovacích podmínek může zabránit značným finančním ztrátám.

Logistika

Zavedením digitalizace a osazení skladů senzory pomáhají včas upozornit na chybějící materiál. Znalost umístění konkrétních výrobků a jejich sledování zlepšují optimalizaci procesu expedice stejně a vedou k lepší organizaci skladových prostor.

Zemědělství

Farmářům a pěstitelům umožňuje Internet věcí zvýšit produktivitu obdělávání půdy, zkvalitnit péči při pěstování plodin anebo pomoci s automatizací chovu hospodářských zvířat. Za použití senzorů a s využitím moderních technologií lze získat informace důležité pro chod hospodářství a ochranu investic do něj. 


Nejen informace získané z měření na polích a farmách, ale i statistická data a data meteorologická umožňují včas reagovat na nepříznivé události. Tím je možné minimalizovat finanční ztráty z výnosu.

Optimalizace chovu

Sledování kvality prostředí, krmiva a detekce pohybu zvířat pomocí senzorů pomáhají s nastavením nejlepších podmínek pro chov. Lze tak zajistit řízené větrání, vhodné dávkování stravy a také mít přehled o době strávené na pastvině.

Sledování nákladů

Měření spotřeby energie, paliva, množství hnojiva a vody pomocí senzorů umožňují vhodně reagovat na potřeby při pěstování plodin a chovu zvířat. Pomocí těchto informací lze upravit způsob nakládání s těmito zdroji tak, aby nedocházelo k jejich plýtvání.

Řízené zalévání

Správná závlaha vede k lepšímu výnosu při pěstování plodin. Pomocí předpovědi počasí, informacích srážkách stejně jako samotné měření vlhkosti půdy, teploty a síly větru pomáhají vhodně nastavit způsob zalévání a snížit tak spotřebu vody.

Skladové hospodářství

Nevhodné skladování potravin, plodin, krmiva a materiálů vede k jejich znehodnocení a tím k finančním ztrátám. Zapojením senzorů s měřením veličin teploty, vlhkosti nebo plynů a díky informacím z nich, lze tomuto nežádoucímu vlivu předejít.

Domácnost

Domácnosti se stávají chytrými díky využívání Internetu věcí tím, že za pomocí senzorů, analytických nástrojů a externích datových zdrojů získávají data z okolí obydlí. Podpora automatizace pak umožňuje zajistit optimální chod domácnosti s dopadem na kvalitu bydlení.
Na základě takto získaných informací lze v předstihu a efektivně reagovat na vzniklé podněty a to i v případě, kdy obyvatelé nemají možnost osobní kontroly objektu. Díky tomu je možné zajistit pocit pohodlí a bezpečí.

Bezpečnost

Prázdný dům je ideální pro návštěvu nezvanými hosty. Zapojením senzorů, kamerových systémů a chytrých spínačů lze v případě nutnosti a pomocí zvukového záznamu místo sirény vytvořit dojem, že v domě někdo je.

Řízení domácnosti

Informace ze senzorů lze využít pro automatizaci domácnosti. Je možné řídit vytápění, nebo větrání v případě kdy se osoby nachází jen v některé místnosti nebo lze zhasnout světla když nejsou potřeba. Tím je také možné optimalizovat náklady na bydlení.

Automatické odečty

Sledování výdajů za elektrickou energii, spotřebu vody nebo plynu lze provádět i ručně. Zapojením senzorů snímání aktuální hodnoty je však možné vše provádět vzdáleně a automaticky. Díky tomu lze vždy mít přehled o výdajích.

Kvalita prostředí

Měřením veličin oxidu uhličitého, teploty, vlhkosti a prachových částic lze získat informace o prostředí v domácnosti. Pomocí toho lze docílit citlivého řízení vytápění a větrání a tím zlepšit kvalitu prostředí v daných místnostech i podle režimu jejich využití.

Používáme pouze ověřené systémy a postupy. Veškeré získané informace ukládáme do bezpečných datových center v Evropě, které jsou vybaveny moderními prvky technologické infrastruktury.