O společnosti

Společnost System Nine s.r.o. je specialista v oblasti Informačních technologií a zpracování dat.

 

System Nine byla založena v roce 2016 jako ryze česká technologická společnost se sídlem v Praze. Během prvního roku zažila dynamický rozvoj, který stanovil směrování firmy v následujících letech, kdy začala vyvíjet vlastní produkty pro sběr informací a dat. V současné době je schopna dodat technologie pokrývající jak fyzické zařízení, tak software řešení pro zpracování, analýzu a prediktivní plánování. Své působení postupně rozšiřuje do celého světa a díky zajímavé cenové politice je schopna dodávat řešení i na mezinárodní trhy. K tomu jí nepřímo pomáhá volba datových center pro provoz vlastních systémů, jejichž lokace jsou zvoleny s důrazem na kvalitu poskytované služby zákazníkům. Dobré jméno společnosti šíří také zaměstnanci, kteří působí jako externí konzultanti v českých i zahraničních organizacích se specializací na výstavbu datových center, internetu věcí a dohledování technologické infrastruktury. Své cíle a vize propaguje System Nine jasně a přehledně a jsou součástí strategie společnosti.

 

Spokojený
zákazník

Děláme vše, aby si nás zákazník vážil a vracel se k nám, protože je spokojený s naším profesionálním přístupem. Jsme společností, se kterou se dobře spolupracuje, a pro kterou je i ústní dohoda závazkem.

Spokojený
zaměstnanec

O své zaměstnance se staráme, pečujeme o ně a nasloucháme jim. Víme, že spokojený zaměstnanec je základem prosperující společnosti, a proto veškeré naše kroky diskutujeme jasně a srozumitelně.

Chytré
produkty

Své výrobky a produkty vyvíjíme tak, abychom na ně mohli být hrdi. Vždy se zajímáme o názor našich zákazníků a snažíme se, aby řešení, které dodáváme, byla opravdu chytrá a nikoliv jen vychytralá.

Vzdělaná
společnost

Jsme společností, která se neustále rozvíjí a každou, i negativní zkušenost považuje za inspirativní a důležitou pro další rozvoj. Umíme se poučit z chyb a máme chuť se učit a zlepšovat.

Našim hlavním cílem je usnadnit přístup široké veřejnosti k moderních technologiím s minimem znalostí a nízkou počáteční investicí. Chceme, aby informační technologie nebyly vnímány jako drahé "hračky", ale aby byly užitečné tam, kde mohou být přínosem.

Takto pracujeme

 

Řídíme se jednoduchými avšak zásadními pravidly. Vše co děláme musí mít smysl a cíl. Nedílnou součástí naší práce je naslouchání a zaznamenání přání, potřeb, nápadů a vizí našich zákazníků. Z nich pak připravíme podrobný návrh řešení, včetně kalkulace nákladů a časového harmonogramu s jasně stanovenými milníky. Po celou dobu tvorby produktů a řešení si připomínáme co a proč vyrábíme a kdo je, anebo bude odběratel naší služby. Mluvíme řečí zákazníka a dbáme na to, aby rozuměl tomu co říkáme a co děláme. Než dílo předáme, vše otestujeme dle předem definovaných a schválených scénářů. Osobně vše vysvětlíme a předáme funkční a zdokumentované. V případě sjednané podpory nastavíme míru spolupráce a způsob plnění. Přejeme si, aby naši zákazníci byli spokojení a proto vnímáme jejich připomínky, které následně zpracováváme za účelem zkvalitnění našich služeb. Naši odbornost dáváme do "rukou" zákazníků, aby se mohli plně věnovat činnostem, které umí nejlépe a jsou pro ně důležité.

 

Garanti našich hodnot

 

System Nine s.r.o. je společností zaměstnávající IT specialisty s více jak patnáctiletou praxí v oblasti Informačních technologií. Jejich odbornost a kvalifikace je garancí profesionality a kvality pro námi dodávané služby.

 

Martin Čevela
Jednatel & zakladatel

Po ukončení studia na Českém vysokém učení technickém v Praze se jako architekt řešení podílel na realizaci řady projektů v oblasti informačních technologií. Jeho odborné vědomosti a zkušenosti získané dlouholetou praxí s řízením mezinárodních týmů mu nyní pomáhají ve směrování vlastní společnosti, kde zastává funkci Technického ředitele.

Marek Brejník
zakladatel

Je absolventem České zemědělské univerzity v Praze, kde se již při studiu věnoval programování systémů a tvorbě aplikací. Jako architekt řešení působil v mezinárodních organizacích, kde získal praxi v oblasti grafických návrhů mobilních aplikací a reportů pro podporu obchodu. Tyto své zkušenosti nyní využívá jako konzultant ve vlastní společnosti.